Par biedrībuBiedrība "Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā" (BRAL) izveidota 2012. gadā. Šobrīd biedrībā pārstāvētas 11 biofarmaceitiskās kompānijas.

Biedrības mērķis ir veicināt Latvijā ilgtspējīgas, ar augstu veiktspēju apveltītas veselības aprūpes sistēmas izveidi, kurā pacientiem būtu pieejama personalizēta augstākās kvalitātes inovatīva un efektīva terapija.


Biedrības galvenie darbības virzieni:

  • Veicināt profesionālas diskusijas par biofarmācijas jautājumiem starp BRAL biedriem, citām interešu grupām – organizācijām, ekspertiem un valsts institūcijām.
  • Sekmēt bioloģisko zāļu aprites normatīvā regulējuma sakārtošanu, likumdošanas iniciatīvu izstrādi un ieviešanu šo zāļu pieejamības pastāvīgai pilnveidei un uzlabošanai Latvijā.
  • Sekmēt adekvātu finanšu resursu novirzīšanu biofarmācijai un biodiagnostikai, nodrošinot šo zāļu un diagnostikas pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.
  • Iesaistīties procesos un iniciatīvās, kas vērsti uz ekonomiski dzīvotspējīgas veselības aprūpes sistēmas un tās sniegto pakalpojumu pilnveidi, tostarp aizvien aptverošāku personalizētās medicīnas pieejamības ieviešanu.

© Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā

© 2020 Websoft | izveidoja: websoft.lv

Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā
Reģ. nr. 40008199939
Miera iela 25, Rīga, LV-1001, Latvija
Tālrunis: +371 67 039 831
E-pasts: info@bral.lv